یاسمین خالقی

مدیر داخلی

یاسمین خالقی مدیر داخلی شانتی پاسداران هست همکاریش با شانتی از مهرماه ۱۴۰۰ شروع شد و به امور ثبت‌نام‌ها و مشاوره در سبک‌های متفاوت یوگا می‌پردازه یاسمین معتقده که یوگا باعث تغییر سبک زندگیش شده و یاد‌گرفته توجه بیشتری به خودش داشته باشه و این تجربه براش لذت بخش هست

یاسمین خالقی