سمیرا رحمتی

مربی آشتانگا یوگا و وینیاسافلو

سمیرا رحمتی مربی یوگا سبک آشتانگا از سال ۹۶ یوگا رو به طور حرفه‌ای انجام میدن و همکاریشون رو با شانتی از اواسط سال ۱۴۰۰ شروع کردن ارتباط سمیرای عزیز با شاگردانشون دوستانه هست و از این مدل ارتباط لذت میبرن در کلاس‌های سمیرا جان اگر هر کدوم از شاگردان در انجام حرکتی مشکل داشته باشن، انعطاف کافی نداشته باشن و یا اینکه آسیب خاصی داشته باشن بهشون حرکات کمکی میگن تا مشکلشون حل بشه

سمیرا رحمتی