پرستو پیمانی

مربی آیینگر یوگا

پرستو پیمانی مربىِ سبک آيينگر يوگا در استودیو شانتی هستن و همکاریشون رو از سال … با استودیو شانتی شروع کردن وضعيت و ساختارِ بدن انسان هميشه براى پرستوی عزیز جذاب بوده، با توجه به مطالعه و شناخت از آناتومى و حساسيت و دقتِ بيش از اندازه‌شون در حركات، سبک آيينگر كه كاملاً بصورتِ آگاهانه، تمركز بر ساختارِ اسكلتال و عضلات بدن داره، ايده‌آل‌ترين سبک براى ایشان محسوب می‌شده پرستو جان بر این باورن که تمرين مستمر، ایشون رو بيشتر به خودشون نزدیک و راهِ يادگيرى رو براشون جذاب‌تر كرد تا جايى كه ترغيب شدن تجربياتِ علمى و عملیشون رو در بُعد بدن، ذهن، روح و روان با ديگران به اشتراک بگذارن. پرستوی عزیز عاشقِ زندگی، كوهنوردى، بودن در طبيعت، دويدن، ورزش كردن و غذاى سالم خوردن هستن و انسانيت تمرين روزانه‌شون هست

پرستو پیمانی