کتایون گرامی

مربی آشتانگا یوگا ، هاتا یوگا و کلاس‌های تخصصی

کتایون گرامی مربی آشتانگا، هاتا‌یوگا و دوره‌های تخصصی هیپ و خم به عقب هستن و همکاریشون رو با استودیو شانتی از سال ۱۳۹۸ شروع کردن کتایون عزیز قبل از اینکه بخوان معلم خوبی باشن، سعی کردن در مسیر یادگیری و الهام گرفتن، شاگرد و شنونده‌ی خوبی باشن و در زندگی جایی قرار بگیرن که براشون انگیزه‌بخش باشه و در مسیر رشد و آگاهی شخصی همراهیشون کنه و بر این باورن که هیچ مسیری رو ناب‌تر از مسیر یوگا در این ۳۵ سال زندگی نیافتن کتایون عزیز با تمرین نه تنها قدرت و انعطاف فیزیکیشون رو بالا بردن، بلکه در مسیر دستیابی به ویژگی‌های ارزشمندی مثل قدرت، تواضع، فروتنی، اراده، انگیزه، ذهن متمرکز و خلاق، امید و صبر همواره کوشش کردن

کتایون گرامی