آیسان قبادی

مربی اریال یوگا و اریال کودک

آیسان قبادی مربی سبک اریال کودک، نوجوان و بزرگسال در استودیو یوگا شانتی هستن و همکاریشون رو از سال … با استودیو شانتی شروع کردن از سال ۹۶ اریال یوگا می‌کنن و از سن کم هم مشغول به یوگا کردن و تمرین در این سبک هستن آیسان عزیز بر این باور هستن که مربی یوگا بودن نوع دیگری از عشق رو بهشون آموخت، عشق به دیدنِ پیشرفت تمام شاگردان و کمک به حال خوبشون آیسان عزیز ارتباط گرم و صمیمانه‌ای با کودک، نوجوان و بزرگسال دارن و با عشق زیادی هرآنچه که بلد هستن رو در اختیار شاگردانشون میذارن

آیسان قبادی