فازهای ماه

فازهای ماه، که یکی از پدیده‌های طبیعی زیبا در آسمان است، ارتباط‌های عمیقی با مفاهیم یوگا و مدیتیشن دارد. این ارتباط‌ها نشان می‌دهد که چگونه ما می‌توانیم از تجربه‌ی فازهای ماه برای ارتقاء آگاهی ذاتی‌مان و توسعه داخلی استفاده کنیم.

Purple sky purple moon in different phases

ماه نو:

ویژگی انرژی: مرحله ماه نو نمایانگر آغازی نوین و پاک است. این زمانی است که افراد قصد دارند نیت‌ها، اهداف جدید، پروژه‌ها و یا کارهای جدیدی را آغاز کنند.

مدیتیشن و یوگا: در این مرحله، معمولاً تمرکز بر روی تعیین نیت‌های واضح برای رشد شخصی، شفا و به وجود آمدن امور جدید قرار دارد. تمرینات ممکن است شامل حرکاتی باشد که در زمینه ثبات و ایجاد ارتباط با زمین موثر هستند همچون تمرینات تمرکز و تامل برای نیت گذاری و خودشناسی.

نیمه اول ماه:

ویژگی انرژی: نیمه اول ماه با رشد و پیشبرد در مواجهه با چالش‌ها همراه است. این زمانی است که نیاز به عمل و تصمیم‌گیری داریم.

مدیتیشن و یوگا: این مرحله تشویق کننده تمرینات فعالی است که بر اساس چالش و تصمیم‌گیری‌های پویا عمل می‌کنند. حرکاتی که قدرت، تعادل و پایداری را افزایش می‌دهند معمولاً در این مرحله یادگیری می‌شوند. تمرینات تمرکز بر تصمیم‌گیری و دست‌یابی به اهداف می‌توانند مفید باشند.

ماه کامل :

ویژگی انرژی: مرحله ماه کامل نمایانگر کمال و روشنایی است. این نمایانگر اوج انرژی است و اغلب با افزایش احساسات همراه است.

مدیتیشن و یوگا: تمرینات در این مرحله بر مبنای پذیرش فراوانی و رها کردن آنچه که دیگر سرویس نمی‌دهد، تمرکز دارند. تمرینات تمرکز بر روی سپاسگزاری، عشق به خود و بخشش معمولاً در این مرحله اجرا می‌شوند. حرکات پویا یوگا و تمرینات بازکردن قلب نیز متداول هستند.

نیمه آخر ماه:

ویژگی انرژی: نیمه آخر ماه نشان دهنده رها شدن و آزادی است. این زمانی است که باید به تأمل و تفکر در مورد الگوها و عادات قدیمی پرداخته شود.

مدیتیشن و یوگا: تمرینات در این مرحله بر اساس تسلیم و دفع انرژی‌های منفی تمرکز دارند. یوگا نرم و بازگرداننده (Yin) به عنوان تمریناتی که به شناخت داخلی و صلح درونی کمک می‌کنند، بسیار مفید می‌باشند.

با هماهنگ کردن تمرینات یوگا و مدیتیشن با مراحل مختلف ماه، می‌توانید از انرژی طبیعی و الگوی ماه برای کشف روحی عمیق‌تر و شناخت خود بهره‌ برد.

برای شرکت در جلسه اول کلاس یوگا در استودیو شانتی با ما در تماس باشید.

شما میتوانید از طریق پر کردن فرم یا تماس تلفنی با ما در ارتباط باشید.

two girls in a yoga pose